Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40).
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

 - Uczniowskie Kluby Sportowe/Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 

- Stowarzyszenia zwykłe

16 lipca 2017r.

Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla

miejsce: tor motocrossowy w Reszlu

organizator: Motoklub Reszel

 

10 czerwca 2017r.

VII POWIATOWE ZAWODY w SPORCIE POŻARNICZYM JEDNOSTEK OSP POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

miejsce: Stadion Gminny w Barcianach

organizator: ZOP ZOSP RP w Kętrzynie, KP PSP Kętrzyn przy współudziale samorządów gminnych

 

7 czerwca 2017r.

 VIII INTEGRACYJNY PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH - W KRAINIE BAŚNI, MITÓW I LEGEND..."

miejsce: Sala Gimnastyczna w Powiatowym Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie, ul. Poznańska 21

organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II